NEW


Best of EDEN 2018 Special issue
 

There are not any recent contributions.

There are not any recent contributions.

Archives

EURODL Mailinglist

2851 subcribers
 

EURODL Visitors

Designing Online Learning Communities: Lessons from Ekşisözlük

Fırat Soylu [fsoylu@indiana.edu], Indiana University, Department of Instructional Systems Technology

English Abstract

Lack of student participation and intrinsic motivation in online learning environments is a challenge to instructional design.  There are some online communities which overcome this challenge by attracting participants from diverse backgrounds to engage, learn, and share information within their context. Eksisozluk, an online collaborative dictionary, is one of these communities. In this study we inquire for the unique characteristics of Eksisozluk that can be applied to online learning environments to increase student motivation and participation. Study data were collected through online surveys and one-to-one interviews. Study findings show that the unique characteristics of Eksisozluk include a community history, individual identities evolved through participation, an effective search facility, and representation of multiple perspectives. In the implications for practice section, we discuss the identified characteristics and address some strategies to implement them in learning environments.

Turkish Abstract

İnternet Tabanlı Öğretim Ortamları Tasarımı: Ekşisözlük'ten Çıkarılabilecek Dersler

İnternet tabanlı uzaktan eğitim ortamlarında öğrencilerin katılımını arttırmak ve motive olmalarını sağlamak eğitimsel tasarım açısından önemli zorluklar teşkil etmektedir. Öte yandan, birçok insan İnternet üzerinde eğitimsel amaç gütmeyen kominitelerde geniş çaplı bilgi paylaşımında bulunup, her konuda tatmin edici öğrenme tecrübeleri edinebilmektedir. İçeriği katılımcılar tarafından oluşturulan, İnternet tabanlı bir sözlük olan Ekşisözlük bu kominitelerden biri. Bu çalışma Ekşisözlük'ün İnternet tabanlı eğitim ortamlarında motivasyon ve katılımı arttırabilecek karakteristik özelliklerini saptamayı amaçlamaktadır. Çalışmada kullanılan veriler İnternet tabanlı bir anket aracılığı ile ve mulakatlar yapılarak toplandı. Verilerin incelenmesi sonucunda Ekşisözlük'ün önemli karakteristik özelliklerinin kominite geçmişi, kalıcı sanal kimlikler, verimli bir arama motoru ve çeşitli bakış açılarının topluluk içinde sunulma imkanları olduğu ortaya çıktı. Uygulamaya yönelik incelemeler bölümünde Ekşisözlük'ün belirlenen özellikleri tartışılıp, bu özelliklerin öğrenme ortamlarında nasıl uygulanabilecekleri konusu ele alınmaktadır.

If you would like to read the entire contribution, please click here.

 

Tags

e-learning, distance learning, distance education, online learning, higher education, DE, blended learning, MOOCs, ICT, information and communication technology, collaborative learning, internet, interaction, learning management system, LMS,

Current issue on Sciendo

– electronic content hosting and distribution platform

EURODL is indexed by ERIC

– the Education Resources Information Center, the world's largest digital library of education literature

EURODL is indexed by DOAJ

– the Directory of Open Access Journals

EURODL is indexed by Cabells

– the Cabell's Directories

EURODL is indexed by EBSCO

– the EBSCO Publishing – EBSCOhost Online Research Databases

For new referees

If you would like to referee articles for EURODL, please write to the Chief Editor Ulrich Bernath, including a brief CV and your area of interest.