NEW


Best of EDEN 2018 Special issue
 

There are not any recent contributions.

There are not any recent contributions.

Archives

EURODL Mailinglist

2851 subcribers
 

EURODL Visitors

Interaction and Collaborative Learning – If, Why and How?

Berit Östlund [berit.ostlund@educ.umu.se],
Department of Child and Youth Education, Special Education and Counselling,
Umeå University [http://www.umu.se], SE-90187 Umeå, Sweden

English Abstract

The main purpose of this explorative study was to develop further understanding of factors influencing peer-learner interactions and collaborative learning activities, in an asynchronous computer-mediated learning environment. The study was conducted with a small group of seven students enrolled in a supplementary course for special education teachers. Questionnaires, portfolios and transcriptions of the students’ postings into WebBoard were used for collecting data. The results indicate that the students appreciated computer-mediated communication but they preferred face-to-face communication, did not collaborate with assignments beyond requirements. There was little evidence of factors characterizing effective collaborative learning activities. Several possible reasons were found and discussed, e.g., the design of assignments and assessments, the teacher’s activity, the group-building process, the students’ life situation outside of their studies, the students’  motives to enrol in the course, their preferred learning style and their skills in how to collaborate effectively in an asynchronous computer-mediated environment.

Swedish Abstract

Syftet med studien var att få kunskap om faktorer som påverkar interaktion och kollaborativa läraktiviteter i en asynkron dator­medie­rad lärmiljö. Studien genomfördes bland sju kvinnliga distansstudenter som deltog i en fortbildningskurs för specialpedagoger. Data samlades in via enkäter, portfolio och transkriptioner av stu­denternas textmeddelanden i en datorkonferens i WebBoard. Resultatet visar att studenterna uppskattade den datormedierade kommunikationen men de föredrog ansikte-mot-ansikte kommunikation. De samverkade enbart i den omfattning som krävdes för att få godkänt resultat på kursen och det förekom inte ett effektivt sam­verkanslärande utifrån Sollers (2001) modell. Flera möjliga förklaringar till resultatet hittades och diskuterades bl.a. examinationernas och uppgifternas utformning, lärarens aktivitet, gruppbildningsprocessen, studenternas övriga livssituation, deras motiv till att delta i kursen samt deras individuella lärstil och färdighet i att samverka effektivt i en asynkron datormedierad lärmiljö.

If you would like to read the entire contribution, please click here.

 

Tags

e-learning, distance learning, distance education, online learning, higher education, DE, blended learning, MOOCs, ICT, information and communication technology, collaborative learning, internet, interaction, learning management system, LMS,

Current issue on Sciendo

– electronic content hosting and distribution platform

EURODL is indexed by ERIC

– the Education Resources Information Center, the world's largest digital library of education literature

EURODL is indexed by DOAJ

– the Directory of Open Access Journals

EURODL is indexed by Cabells

– the Cabell's Directories

EURODL is indexed by EBSCO

– the EBSCO Publishing – EBSCOhost Online Research Databases

For new referees

If you would like to referee articles for EURODL, please write to the Chief Editor Ulrich Bernath, including a brief CV and your area of interest.